脳筋王子、庶民になる。 第01-03巻 [No Suji Oji Shomin Ni Naru. vol 01-03]